01

Moc zamówiona

Największą moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówiona moc cieplna oznacza ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Zamówiona moc cieplna nie może być określona przez odbiorcę w sposób dowolny, powinna być ustalona zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązującymi postanowieniami Polskich Norm.

Przy zamówieniu odpowiedniej mocy cieplnej, prawidłowo dobranej instalacji c.o. i sprawnej wentylacji ciepło systemowe stanowi doskonałe rozwiązanie dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku.

Nieuzasadnione obniżenie przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej i wynikająca z tego zmiana obliczeniowego natężenia przepływu wody sieciowej spowodują, że ilość ciepła dostarczanego do obiektu będzie niewystarczająca do pokrycia potrzeb cieplnych ogrzewanego obiektu. W wyniku tego musi w tym obiekcie wystąpić niedogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej, a tym samym nie będzie możliwe zapewnienie komfortu cieplnego.

Komfort cieplno-wilgotnościowy powinien towarzyszyć nam cały rok niezależnie od kaprysów pogody i pór roku. Od komfortu cieplnego zależy nasza kondycja fizyczna i psychiczna, to on pobudza wydajność, efektywność i koncentrację, powoduje, że osiągamy wysokie zdolności intelektualne i manualne. Odpowiednia temperatura w mieszkaniach pozwala uniknąć przeziębień, które są szczególnie częste w tak zwanych okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią.

Dzięki ciepłu systemowemu, przy prawidłowo dobranej mocy cieplnej i świadomemu działaniu zarządcy budynku zmierzającemu do ograniczenia ilości zużytej energii, termomodernizacji, jesteśmy w stanie zapewnić komfort cieplny w całym okresie ogrzewania.

Ogrzewamy całą bryłę budynku - ściany i inne elementy konstrukcyjne i w ten sposób zabezpieczamy się przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynków mikroorganizmami, grzybami na ścianach wewnętrznych i elewacjach zewnętrznych.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków