01

Komfort cieplny

Ile ciepła trzeba dostarczyć do budynku, aby zapewnić komfort cieplny mieszkańcom?

W warunkach naszego klimatu, przez 5 do 6 miesięcy rocznie, a praktycznie od połowy października do polowy kwietnia, temperatura powietrza jest niska i trzeba ogrzewać pomieszczenia, w których przebywają ludzie.

Wartość temperatury ogrzewanego pomieszczenia mieszkalnego dobiera się, mając na względzie dobre samopoczucie przebywających w nim ludzi, a w pomieszczeniach przemysłowych prawidłowy przebieg procesu technologicznego. Za optymalne uznaje się wartości parametrów stwarzających warunki tzw. komfortu cieplnego pomieszczenia, tj. temperaturę powietrza, średnia temperaturę powierzchni przegród, wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza.

Podstawowym zadaniem ogrzewania pomieszczeń jest dostarczanie tam ciepła w ilości niezbędnej do utrzymania warunków, w których każdy organizm ludzki będzie mógł zachować równowagę cieplną między powierzchnią ciała a otoczeniem. Ilość ta zależy od konstrukcji przegród budowlanych pomieszczenia i ich powierzchni.

Ogrzewając pomieszczenia mieszkalne, przemysłowe i użyteczności publicznej w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, chroni się je przed zniszczeniem. Przegrody budowlane nie ogrzewanych w tym okresie pomieszczeń są narażone na zawilgocenie. Wilgotne ściany i stropy tracą właściwości izolacyjne, lepiej przewodzą ciepło, wskutek czego temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń zmniejsza się jeszcze bardziej. Zawilgocone mury są atakowane przez grzyby, które niszczą strukturę materiału budowlanego ścian.

W ogrzewnictwie, na podstawie badan stref komfortu cieplnego, w odniesieniu do przeciętnych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, jako podstawowy miernik komfortu cieplnego przyjęto tzw. temperaturę odczuwalną. Temperatura odczuwalna określa proporcje ciepła traconego przez człowieka i jest w uproszczeniu przyjmowana jako średnia z temperatury powietrza i temperatury promieniowania przegród pomieszczenia. W naszej strefie klimatycznej wielkość temperatury odczuwalnej przyjmuje się w granicach od 19 oC do 20 oC. Występujące w większości pomieszczeń przegrody zewnętrzne posiadają w okresie zimowym niższą temperaturę od temperatury pomieszczeń.

Dlatego temperatura powietrza powinna być wyższa niż wymagana temperatura odczuwalna, aby skompensować chłodzący wpływ przegród zewnętrznych. Zadaniem instalacji ogrzewczych jest podwyższenie temperatury powietrza w pomieszczeniu. Aby umożliwić regulację temperatury odczuwalnej w zależności od indywidualnych upodobań użytkowników pomieszczeń, wymagana jest indywidualna regulacja urządzeń grzewczych, za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków