01

Elektroniczna forma informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu  z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718) informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie sp. z o.o. zapewnia odbiorcom końcowym dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur poprzez system rozliczeń.

 

W celu uzyskania dostępu do systemu rozliczeń należy wypełnić wniosek o założenie konta w systemie rozliczeń ciepła PEC w Łukowie dostępny na stronie internetowej PEC w Łukowie w zakładce Strefa klienta ? dokumenty do pobrania. Wyżej wymieniony wniosek należy wypełnić i odesłać w formie elektronicznej skan na adres e-mail: peclukow@pro.onet.pl lub papierowo na adres siedziby PEC. Po weryfikacji wniosku i założeniu konta w systemie wnioskodawca otrzyma niezbędne dane oraz adres logowania do systemu rozliczeń.

 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE ROZLICZEŃ CIEPŁA PEC W ŁUKOWIE