01

Obowiązująca taryfa dla ciepła


Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie "Taryfy dla ciepła", która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

pobierz dokument "Taryfa dla ciepła" (.pdf)
Do odczytania dokumentów PDF niezbędny jest program Adobe Reader.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków

telefon alarmowy (25) 798 37 69