01

Obowiązująca taryfa dla ciepła


Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie "Taryfy dla ciepła", która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

pobierz dokument "Taryfa dla ciepła" (.pdf)
Do odczytania dokumentów PDF niezbędny jest program Adobe Reader.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków