01

Infrastruktura

Źródła ciepła oraz sieć ciepłownicza

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła.  Produkcja ciepła odbywa się w kotłowni rejonowej przy ul. Świderskiej 42. Około 70% produkowanego ciepła zużywane jest na ogrzewanie budynków. Pozostałe, to ciepło wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Źródło ciepła

 Kotłownia rejonowa przy ul. Świderskiej wyposażona w trzy kotły WR-5/WR-8-M o wydajności trwałej 10 MW każdy wraz z budynkami i urządzeniami pomocniczymi,

Sieć ciepłownicza

Ciepło do budynku dostarczane jest rurociągami w postaci gorącej wody. System ciepłowniczy obejmuje ponad 15 km sieci wciąż rozbudowywanej i modernizowanej składającej się z przewodów magistralnych, rozgałęźnych i przyłączeniowych.

Sieć zasilana jest z kotłowni rejonowej przy ul. Świderskiej. Pełna automatyzacja procesu spalania zapewnia niezawodną produkcję ciepła dostosowaną do zmiennych warunków obciążenia sieci i temperatury zewnętrznej.

Długość sieci w technologii preizolowanej wynosi ponad 5 km.

Węzły cieplne

Ciepło dostarczone siecią do węzła cieplnego, przekazywane jest do wewnętrznego obiegu grzewczego centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody poprzez wymienniki ciepła.

Przedsiębiorstwo posiada węzły jednofunkcyjne, tylko na potrzeby centralnego ogrzewania i wielofunkcyjne, na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową regulującą dopływ ciepła do węzła w zależności od temperatury zewnętrznej dla potrzeb centralnego ogrzewania i w celu utrzymania stałej temperatury ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo posiada w eksploatacji 134 węzłów wielofunkcyjnych i 37 węzłów jednofunkcyjnych zasilanych z własnych źródeł ciepła.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków

telefon alarmowy (25) 798 37 69