01

Organizacja i zatrudnienie

Zatrudniamy 45 pracowników

W obowiązującym regulaminie organizacyjnym do 4 ograniczona została ilość osób pełniących funkcje kierowania pracownikami, którymi są:

  • Prezes Zarządu,
  • Główny Księgowy,
  • Kierownik produkcji i dystrybucji ciepła,
  • Zastępca kierownika produkcji i dystrybucji ciepła - kierownik kotłowni.

Kierownikowi podlega 3 osoby. Zastępcy kierownika produkcji i dystrybucji ciepła - kierownikowi kotłowni podlega 31 osób zatrudnione bezpośrednio przy wytwarzaniu oraz przesyle i dystrybucji ciepła, Głównemu Księgowemu - 3 osoby zatrudnione w księgowości, pozostałe osoby zatrudnione są na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 7 kobiet, z tego:

  • 12 osób posiada wykształcenie wyższe
  • 20 osób posiada wykształcenie średnie
  • 12 osób posiada wykształcenie zawodowe,
  • 1 osób posiada wykształcenie podstawowe.

Strefa PEC

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków