01

Organizacja i zatrudnienie

Zatrudniamy 53 pracowników

Przedsiębiorstwo realizuje długoletni program stopniowo ograniczający stan zatrudnienia minimalizując nowe przyjęcia po naturalnych odejściach pracowników. Wszyscy zatrudnieni pracownicy realizują zadania związane z prowadzoną działalnością w zakresie wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

W obowiązującym regulaminie organizacyjnym do 4 ograniczona została ilość osób pełniących funkcje kierowania pracownikami, którymi są:

  • Prezes Zarządu,
  • Główny Księgowy,
  • Kierownik produkcji i dystrybucji ciepła,
  • Zastępca kierownika produkcji i dystrybucji ciepła.

Kierownikowi i Zastępcy kierownika produkcji i dystrybucji ciepła podlega 36 osób zatrudnione bezpośrednio przy wytwarzaniu oraz przesyle i dystrybucji ciepła, Głównemu Księgowemu - 3 osoby zatrudnione w księgowości, pozostałe osoby zatrudnione są na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 53 pracowników, w tym 8 kobiet, z tego:

  • 15 osób posiada wykształcenie wyższe
  • 17 osób posiada wykształcenie średnie
  • 14 osób posiada wykształcenie zawodowe,
  • 7 osób posiada wykształcenie podstawowe,
  • 2 osoby zatrudnione są na 1/2 etatu.

Strefa PEC

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków

telefon alarmowy (25) 798 37 69